22 March 2011

Eesti Ajaloomuuseum / Estonian History Museum

Eesti Ajaloomuuseumi kogudes on 15-16 päikesekella. Enamasti on tegemist 18. ja 19. sajandist pärit lihtsate horisontaalsete päikesekelladega, mis võisid aega näidata mõne mõisa või talu aias või väravaposti küljes.

There are 15-16 sundials in the collection of Estonian History Musem. These are mostly horisontal sundials from the 18th or 19th century.

Horisontaalne päikesekell Sipa mõisast 18. sajand.
Horizontal sundial from the Sipa manor from 18th of century.


Kõige huvitamaks osutus kaasaskantav universaalne rõngaspäikeskell (universal ring sundial). Kella tööpõhimõte on järgmine: kell koosneb osutist ja kahest rõngast, mille tasapinnad on tööasendis üksteisega risti. Kella tunnitähistega rõnga ja sellega risti oleva osuti kaldenurka tuleb muuta vastavalt asukoha laiuskraadile. Selleks on välimisele rõngale märgitud laiuskraadide skaala, mille suhtes kella riputusaasa nihutatakse.

Kella ilmakaarte suhtes paigutamiseks kompassi vaja ei ole! Kella piluga osutil on liugur, mis tuleb osuti servale graveeritud kuupäevade skaalal (kuude algustähed J, V, M....) nihutada õigele kuupäevale. Nüüd tuleb kell võtta riputusaasast läbi veetud nööri pidi kätte ja rippuvat kella keerata, kuni liguris oleva augu kaudu tekkiv valgustäpp on kohakuti tunnirõnga siseküljel oleva pikkijoonega. Ühtlasi näitab valgustäpi asukoht kellaaega, mille lugemiseks on tähised samuti rõngale märgitud. Kaasa võtmiseks saab kella rõngad üksteise sisse keerata ja instrumendi asetada kaitsvasse karpi.

Kell näitab kohalikku päikeseaega. Kui kell on kombineeritud kompassiga, siis on selle abil võimalik määrata magnetilist deklinatsiooni ehk kompassinõela hälbimist geograafilisest põhjasuunast. Loe seda tüüpi kella kohta nt aadressilt

Univeral Ring Sundial in Estonian History Museum. Read more about this type of sundial at
http://en.wikipedia.org/wiki/Sundial (Universal equinoctial ring dial).


Kaasaskantav reisipäikesekell. Kell asetati tasapinnale, avati kaan ning orienteeriti kompassi abil ilmakaarte suhtes. Kell kombineerib horisontaalse ja vertikaalse päikesekella, mille numbrilaudale heitis varju karbi pooli ühendav niit. Niit kinnitati vastavalt laiuskraadile õigele kõrgusele. Kell on toodetud tõenäoliselt Nürnbergis 19. sajandil

Travel sundial with compass is a combination of horizontal and vertical sundials. The dial was placed at the horizontal ground, the the cover of the box was opened, the dial was oriented using in-built compass. A cord between box sides, which was streched while user opened the box, cast the shadow to dial plates. The angel of the cord gnomon was adjusted according to the latitude of the geographic location. Dial was made most probably in Nuremberg in the 19th century.


No comments: