22 August 2009

Pärnu Muueum / Pärnu Museum


Pärnu Nikolai kiriku (purustatud 1944) päikesekell aastast 1707. Massiivsest paeplaadist päikesekell on leidnud koha muuseumi esikus. Numbrilauale on kantud järgmine tekst:
"HOROL * VERT * MERID * SVBEL * POL * 58 * GRAD".

Vertical sundial originates from Pärnu Nikolai Church (destroyed in 1944) from year 1707. The sundial is made of massive limestone panel and it has found a place in museum's hallway. The following text have been written on the face of the dial:
"HOROL * VERT * MERID * SVBEL * POL * 58 * GRAD".

No comments: