22 August 2009

Pärnu Kolledž / Pärnu College

Päikesekell (dolomiit, pronks) püstitati Pärnu Kolledzi ette 2oo4. aastal. Autoriks on skulprot H. Starkopf. Kell näitab kohalikku päikeseaega, mida saab lisatud ajavõrrandi diagrammi abil tsiviilajaks teisendada.

Sundial (dolomite, bronze) was placed in front of the main building of Pärnu College in 2004. The author is sculptor H. Starkopf. Dial is displaying local solar time, but the Equation of Time diagram and other necessary guidelines have attached to calculate civil time.

Kell näitab aega täpselt, siiski ei võimalda osuti konstruktsioon näitu kella 10-14 vahel täpselt lugeda.

Sundial is accurate! However, construction of gnomon makes it impossible to read exact time between 10 am -2 pm.

Kella saamislugu... / The story of the sundial... What a bridge of time!

Toetajad / Supporters

No comments: