23 November 2013

Eesti esimene avalik inimpäikesekell Plaanil / 1st public analemmatic sundial in Estonia

23. septembril avati Plaani külas Haanjamaal Eesti esimene avalik inimpäikesekell. Kella asukohaks on Plaani karjamõisa keldri katus. Kella rajamise eestvedaja oli Karel Saarna ja MTÜ Plaani Mõis. 

Kivitööd tegi ja tunnipostid lõplikult paigaldas kohalik meister Margus Kurvits.

Kella ehitamist segasid pilvised ja vihmased ilmad...

...vihmane ilm saatis ka kella avamist. Pildil Karel Saarna kella täpsust kontrollimas.

Siiski minu üldse teine avalik päikesekell, mis paberilt reaalsuseks sai, kukkus hästi välja.

The first Estonian public analemmatic sundial was opened in Plaani village on September 23.  This is my second public sundial. Driving force behind the project was Mr. Karel Saarna and MTÜ Plaani Mõis. Local craftsman Margus Kurvits engraved and installed the stones. Rainy weather accompanied both the building of the dial and its opening event. Still, the sundial worked out well.

No comments: