19 June 2012

Eesti- ja Liivimaa 1630 / Estonia and Livonia 1630


Autor teadmata, koostamisaeg hinnanguliselt 1630. Originaal asub Ajalooarhiivis (EAA.308.2.1).
Kaardi teeb kauniks ja salapäraseks maastikul taimeväätidena vonklevad jõed. Kaardilt leiame sadu kohanimesid. Mõisad ja külad, linnad ning linnused peegeldavad 17. sajand Eesti- ja Liivimaa tihedat asustusvõrku. Telli see kaart Regio kaardipoest.
* * *
Author unknown, created in the 1630s.The original is located in Estonian Historical Archives (EAA.308.2.1). The rivers and water-streams as wiggly plant trails in the landscape make the map beautiful and mysterious. We can find hundreds of Estonian and Latvian place names on the map. Manors and villages, towns and forts reflect the dense settlement structure of Estonian and Latvia in the 17th century. Order the map from Regio's Map Shop.

No comments: